ZNAJDŹ POŁĄCZENIE I KUP BILET   

TABLICZKA PRZYSTANKOWA   

AKTUALNOŚCI / ...

Mobilis jako Pracodawca - giełda pracy w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B, została zorganizowana giełda pracy na stanowisko kierowcy autobusu. Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu już po raz drugi. W pierwszej giełdzie pracy braliśmy udział jako pracodawca 3 lata temu. Udało nam się wówczas pozyskać nowych pracowników i taką nadzieję wiążemy również z tym wydarzeniem. 

Kandydaci skierowani przez Urząd Pracy mieli możliwość zapoznania się w szerszym zakresie z firmą Mobilis Sp. z o.o. oraz proponowaną przez nas ofertą pracy na stanowisku kierowcy autobusu. Były również rozmowy indywidualne z kandydatami.

Po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia autobusów, które są finansowane w całości  ze środków Urzędu Pracy, Mobilis zapewnia zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie oraz inne wymierne korzyści dla Pracowników.

Udział w Giełdzie pracy przynosi wymierne korzyści dla wszystkich uczestniczących stron: kandydaci mogą uzyskać bez kosztów nowy atrakcyjny zawód, Pracodawca pozyskuje nowych pracowników, Urząd Pracy oferuje możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy dla osób bezrobotnych.

27.02.2019, 17:05