ZNAJDŹ POŁĄCZENIE I KUP BILET   

TABLICZKA PRZYSTANKOWA   

SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW / ...

Autobusy na sprzedaż w PKS Płock, Ostrołęka, Ciechanów i Mrągowo.

Przedmiotem ogłoszenia jest 78 sztuk autobusów różnych marek.

Pojazdy są własnością Spółek PKS mieszczących się na terenie Polski. Autobusy eksploatowane były zgodnie z przeznaczeniem w prywatnych Spółkach.
Nie jesteśmy firmą, która handluje autobusami, wyprzedajemy własny tabor.

Atrakcyjne ceny poniższych pojazdów, które są do obejrzenia w Płocku, Ostrołęce, Ciechanowie oraz Mrągowie.

Możliwa jest sprzedaż ratalna. Rozważymy każdą ofertę cenową.  

Oferty cenowe wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu wadium prosimy składać osobiście bądź przesyłać na adres siedziby firmy Mobilis ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa, Diamond Business Park, budynek B 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zawierać dopisek „Oferta na zakup autobusu/autobusów”.

 

Oferty przyjmujemy do dnia 10 Maja 2019 roku.

Oferta będzie ważna pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości 1 000 zł na rachunek bankowy właściciela autobusu. Wpłata wadium w wysokości 1000 zł dotyczy złożenia oferty na jeden pojazd.

Numery rachunków bankowych do wpłaty wadium:
PKS w Płocku: 45 1140 1010 0000 5242 0800 1001
PKS w Mrągowie: 31 1140 1010 0000 5356 3100 1001  
PKS w Ciechanowie: 04 1140 1010 0000 5356 4900 1001

PKS w Mińsku Mazowieckim: 16 1140 1010 0000 5356 4100 1001

PKS w Przasnyszu: 43 1140 1010 0000 5356 2300 1001
PKS w Ostrołęce: 40 1140 1010 0000 5356 2500 1001

W tytule przelewu proszę wpisać numer, bądź numery rejestracyjne wybranych pojazdów oraz imię i nazwisko oferenta.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone, wadium zwycięzcy natomiast zostanie dopisane na poczet zaliczki.

 

Po więcej informacji lub w celu umówienia spotkania zapraszam do kontaktu:

Adam Wróblewski,   Tel: +48 734 473 758   mail: adam.wroblewski@mobilis.pl

 

Lista pojazdów - kliknij, aby sprawdzić lub pobrać

*Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jak również nie stanowi jakiejkolwiek formalnej procedury (czy też elementu/etapu takiej procedury) określonej przepisami prawa, w tym w szczególności niniejsze ogłoszenie nie stanowi publicznej licytacji, aukcji lub przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych przepisów prawa.

29.04.2019, 13:01